Hertog van Saxenlaan 36, 8801 ES Franeker

Cliënt Advies Groep

De Cliënt Advies Groep (CAG) behartigt de belangen van cliënten (patiënten en bezoekers) van De Hertog Gezondheidszorg in Franeker. We doen dit vanuit een onafhankelijke, kritische en betrokken positie.

Wat we doen:
We luisteren naar de ervaringen van cliënten en brengen deze over aan de organisatie. We adviseren De Hertog over hoe de zorg beter kan worden afgestemd op de wensen van cliënten. Zoals bijvoorbeeld het gebruikersgemak van het gebouw.


Ons doel:
We willen dat alle cliënten van De Hertog kwaliteitszorg krijgen die past bij hun behoeften.


Heeft u vragen, complimenten of opmerkingen?
Maak dan gebruik van ons Complimenten- Tipkaarten die u op alle drie verdiepingen van het gebouw aanwezig zijn. Voor klachten over de zorg kunt terecht bij de behandelende zorgverlener.


Samenstelling van de CAG

Leden:
De CAG bestaat uit zeven leden uit het werkgebied van De Hertog. Momenteel zijn dat:
K. Berkenpas, J. Hof, L. Bosma-Hof, N. van der Schaar, . Boekema, J. Osinga en R. van der Rienderhoff.


De CAG komt vier keer per jaar bijeen, waarvan 2 keer met de eigen groep en twee keer samen met een brede afvaardiging van de zorgverleners. 


Jaarlijks activiteitenverslag

Het activiteitenverslag over 2023 kunt u hier downloaden.