Hertog van Saxenlaan 36, 8801 ES Franeker

Agenda de Hertog - Gezondheidszorg


15-04-2018, Cliënten Advies Groep

De Cliënten Advies Groep (CAG) is op zoek naar nieuwe leden! De CAG behartigt de algemene belangen van de cliënten van de Hertog en verbetert de verbinding tussen cliënten en zorgverleners binnen de Hertog.
Interesse? U kunt mailen naar cag@dehertog.nl of schrijven naar Cliënten Advies Groep, p/a Hertog van Saxenlaan 36-R, 8801 ES Franeker (u kunt de brief ook persoonlijk in de brievenbus naast de draaideur deponeren).

26-08-2018, Parkeren op invalidenparkeerplaats

Naast de Hertog zijn 3 invalideparkeerplaatsen. Deze zijn alleen bedoeld voor mensen die slecht ter been zijn en in bezit zijn van een speciale parkeerkaart. Wanneer u hier uw auto parkeert zonder geldige invalidenparkeerkaart loopt u kans op een hoge boete.

26-08-2018, Huisartsen laboratorium Friesland

Het laboratorium voor bloedprikken is elke dag in een ruimte van de apotheek aanwezig van 8.00-9.30. Urine e.d. voor het laboratorium kan hier ook ingeleverd worden. U kunt hiervoor een nummertje trekken bij de ingang van de apotheek. De drukte bij het laboratorium heeft geen invloed op de wachttijd bij de apotheek.
NB: gesloten op alle officiële feestdagen.

16-10-2018, Contactbijeenkomst voor vrouwen die te maken hebben gehad met gynaecologische kanker

Tijdens deze avond kunt u lotgenoten uit de regio ontmoeten en praten over de impact van de ziekte en de behandelingen hiervoor en over wat op dit moment belangrijk voor u is.
De avond wordt georganiseerd en begeleid door Hermien Wierdsma, oncologie- en oedeemfysiotherapeut. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden kan via balie@fysiofraneker.nl of 0517-395100 (van 8.00-12.00u)